INSPIROVÁNO MONTESSORI 

SPOLEČNĚ RŮST

Cesta pro každého


Skupinka dětí se nahrnula k umyvadlu a zvědavě nahlížela dovnitř. Jedna malá holčička zůstala vzadu - přes své vysoké spolužáky neměla šanci vidět, co ostatní tolik zaujalo. Chvíli se bezradně rozhlížela kolem, až jí zrak padl na židli stojící opodál. V tu chvíli ji ale - jak popisuje Marie Montessori, která ve třídě byla v roli pozorovatelky - uviděla učitelka, vzala ji do náruče a připravila ji tak o možnost najít si vlastní řešení. Celoživotní misí doktorky Montessori byl pravý opak - připravit podmínky tak, aby si každý dokázal "najít svou židli".

Tento příběh je pro mě esencí toho, proč jsem se nechala "INSPIROVAT MONTESSORI" systémem a stal se srdcem mé práce. Dítě - a později dospělý -, který věří ve svou schopnost poradit si v náročné situaci, může dělat bezpečné chyby, sám na ně přijít a učit se z nich. Vyrůstá v prostředí, které přirozeně sytí jeho vnitřní zájem,  probouzí vnitřní motivaci a přitom není na nic samo, pokud nechce. Kdykoliv může požádat o pomoc nebo dostat nabídku podpory od ostatních. Prostředí, které svým založením vytváří podmínky pro vzájemný respekt a spolupráci a nabídkou aktivit na maximum rozvíjí  potenciál účastníků. Více Proč montessori, Můj příběh, nebo na #inspirovanomontessori.

Těší mě, že se budeme inspirovat společně.

Soňa

Vytvořte si webové stránky zdarma!