Dokážu to sámCo znamená "malá skupinka"?

Zpravidla 6 - 8 dětí s rodiči (jedním :-) rodičem). Počet je přizpůsoben prostorům, v nichž kurz probíhá. Ve Velkých Opatovicích je kapacita kurzu 8 účastníků, ve Svitavách momentálně 6 - 7 (záleží na skupině;).

Proč jsou tyto aktivity formou kurzu?

Do prostředí potřebují děti (a někdy i dospělí:) "prorůst". Zvyknout si na způsob práce. Já zase hledám senzitivní období, v nichž se děti právě nachází. Fungování v připraveném prostředí má své specifické zákonitosti a rytmus, pokud má přinášet všechny benefity, kvůli kterým o kurzu uvažujete :-). Každá pomůcka odpovídá na přirozenou touhu zakotvenou v dítěti věnovat se v určitý čas konkrétnímu typu činností (senzitivní období). Tyto touhy je třeba pozorovat, ladit, odhadnout správnou úroveň obtížnosti konkrétní pomůcky - každá má mnoho vrstev, jak je s ní možné pracovat, jak ji obměňovat tak, abychom sledovali kýžený cíl - rozvoj a spokojenost dítěte. Skupina se vzájemně pozná, můj přístup může být velmi individuální a "šitý na míru" konkrétní skupince, než když se složení obměňuje. V neposlední řadě je komfortní pro děti, pokud potkávají stále stejné tváře dětí i dospělých. To všechno a mnohem více je i důvodem, proč dělám úvodní setkání pro rodiče - chci, aby jim pomůcky i přístup dávaly smysl a mohli se tak i s dětmi na kurzu cítit dobře.

Jak si mám představit úvodní setkání?

Úvodní setkání je pro všechny, kteří jdou do kurzu poprvé. Řekneme si víc o tom, jak kurzy fungují, na jakých principech stojí a bez čeho připravené činnosti naopak nefungují. Sejdeme se bez dětí, v odpoledních / podvečerních hodinách, maximálně na hodinu, v nabídce bude dostatečné množství termínů. Vím, že s hlídáním to často vůbec není jednoduché, ale i dosavadní zpětná vazba říká, že to nakonec stojí za to. Přesné podrobnosti doladím s konkrétními účastníky kurzu, individuální přístup je samozřejmostí.

 Proč mají kurzy právě 6/8/11/12 týdnů?

Důvod je ryze praktický. O letních prázdninách kurzy neprobíhají, zbytek roku pak lze rozdělit přibližně na tři dvanáctitýdenní cykly. Není to tak, že po absolvování kurzu už není dítěti co nabídnout a tak musí skončit - naopak, účastníci kurzu mají vždy rezervované místo i v kurzu následujícím a mohou dále růst. Je to ale možnost skončit například pro rodiče, kteří už se vracejí do práce, narodí se jim další miminko atd., a delších cyklů by se nemohli zúčastnit. Po třech měsících už také člověk ví, jestli mu daná aktivita vyhovuje a dává smysl. Zkrácené kurzy jsou opět přizpůsobené organizačnímu rytmu roku.

Co když se nebudu moct zúčastnit lekce / lekce odpadne?

Pokud lekce odpadne z důvodu mé neúčasti, bude vždy nahrazena. Pokud se lekce nemůžete zúčastnit (z důvodu nemoci, dovolené atd.), lekci není možné z důvodu udržitelnosti kurzu i organizačního hlediska kompenzovat. Vždy se snažím hledat cesty, aby financování kurzu bylo pro rodiny co nejdostupnější. Z kurzovného se v tuto chvíli platí nejen personální náklady, ale i veškeré jiné včetně nákupů pomůcek. V případě nenadálých situací (dlouhodobá nemoc, stěhování atd.) funguje individuální domluva.

Když s dítětem nemůžu přijít já, může ho vzít někdo jiný (manžel, babička, manželka, atd.)?

Ano, jen prosím doprovázející osobu alespoň v základních rysech zasvěťte do toho, jak to v kurzech chodí, aby se cítila komfortně - a ostatní také :-). Pokud o téhle možnosti víte předem, jsou další doprovázející osoby srdečně zvány na úvodní setkání!

Jaké jsou zkušenosti, o kterých tu pořád mluvím a na které se odkazuji?

S montessori jsem se seznámila v roce 2015, během následujících čtyř let jsem se věnovala rozvoji a růstu montessori aktivit po vzoru velkých měst v mateřském centru ve Svitavách. Vyzkoušela jsem improvizovaný, řekněme smyslově zaměřený klub, otevřený klub a nahodilou práci s pomůckami, kurzy pro uzavřenou skupinu - hádáte správně, ty poslední se osvědčily na 100% :-)). Na jaře roku 2022 vznikl první "minikurz", kdy pomůcky vozím a vytvářím připravené prostředí na míru konkrétním možnostem. V neposlední řadě těžím s velkou radostí z montessori přístupu i doma se svými třemi dětmi (4,9 a 12 let), respektive - jak s oblibou říkám - trenéry osobnostního rozvoje :-). Více v sekci Můj příběh, můžete taky mrknout na Reference, kde najdete i zpětnou vazbu od rodičů, kteří moje kurzy navštěvovali (navštěvují).

Je věkové rozmezí (1 - 2, 2 - 3 roky) striktně dané?

Ne. V běžném montessori prostředí jsou tyto věkové kategorie spojené (tvoří první trojročí), v prostředí dílniček , kde je přece jen omezené množství pomůcek a především čas, kdy se jim děti věnují, se mi víc osvědčilo skupiny rozvrstvit. Pokud má dítko 10, 11, 22, 23 měsíců a chcete navštěvovat dílničky, klidně mi napište a individuálně se domluvíme, jestli ho můžu přibrat (nebo do které skupinky ho zařadit). Rozhodnutí bude spíš o tom, jaký věkový mix nebo jak zkušené děti se ve skupince poskládají.

Proč jsou kurzy a semináře na různých místech za různé ceny?

Cenu ovlivňuje podpora organizátorů (dotace, projekty, sponzorské dary a jiná podpora), kde se daná aktivita koná.

Neumím si představit, jak to asi probíhá...

Mrkněte na Facebook https://www.facebook.com/InspirovanoMontessori a klikněte na hastag #dokazutosam - vyskočí vám fotky, videa a mnoho dalšího :-)

Těším se na vás :-)

Vytvořte si webové stránky zdarma!