Kurzy a semináře pro rodiče

Připravené prostředí 0 - 3

Připravené prostředí 3 - 6

Kdo je ten človíček?


Montessori "kouzla" pro rodiče dětí do šesti let a připravené prostředí jako cesta k harmonii s dětmi.

Co vlastně je to "montessori" a k čemu by mi to mohlo jako rodiči být dobré? Proč se "značka" montessori objevuje na hračkách a pomůckách a jaký to může mít přínos? Kdy je to jen reklamní trik? To jsou základní otázky, které dala vzniknout seminářům o montessori prostředí doma. Co je důležité pro vývoj dítěte v daném věkovém období (0 - 3 roky, 3 - 6 let)? Jaký vnitřní zájem ho žene, jaké hračky nebo pomůcky jsou vhodné, jak je používat? Senzitivní období, absorbující mysl, možnosti vnímání a chápání dítěte, jeho psychomotorický vývoj, potřeby, komunikace - proč nám poznatky montessori přístupu můžou zjednodušit život, pomoci překlenout náročná vývojová období (separace, vzdor) a rozvíjet potenciál dítěte. Jak se vyznat v "džungli" montessori nálepek a vybrat to, co doopravdy dává smysl. 

Informace, ukázky, inspirace - to nabízejí semináře Připravené prostředí 0 - 3, Připravené prostředí 3 - 6 a Kdo je ten človíček?. Posledně jmenovaný byl vytvořený na míru zejména budoucím maminkám. Kromě informací o tom, jak budovat prostředí postupně podle potřeb miminka, jakými pomůckami můžeme podporovat jeho klid, jistotu, ale i rozvoj dovedností, je víc zaměřený na psychomotorický vývoj do jednoho roku, vytváření pevné vazby nebo povídání o tom, jak se změní energie v rodině, když jsme najednou tři (čtyři, pět...a tak dále :-).

NOVINKA  - Montessori v kostce

Mít jednodušší život a doma víc klidu a pohody. To je to, co přístup inspirovaný montessori přináší rodinám. Úvodní semináře vždycky vzbudily hlad po pokračování - zejména po praktických ukázkách. A všechny informace světa, chytré hračky a znalost pomůcek jsou úplně k ničemu, pokud nepřenastavíme i komunikaci a náš náhled na děti - zejména batolata, která chtějí VŠECHNO, HNED, SÁM, snadno se vztekají, někdy dlouho nemluví a tak dále... 

Tak vznikl cyklus tří seminářů, kde se díváme na to, NA JAKÝCH PRINCIPECH montessori pedagogika staví (absorbující mysl, senzitivní období,...) a PROČ to funguje. Jak nám může PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ DOMA zjednodušit život a podpořit děti, aby byly schopné a samostatné. Druhá část zprostředkuje především PRAXI v duchu čínského přísloví "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím." Třetí část se pak dívá na to "s kým máme tu čest" - jak se vyvíjí dětský mozek, co je a není v možnostech dětí a jak nastavit komunikaci a práci s emocemi tak, abyste s domluvili, děti spolupracovaly a taky abyste společně budovali pozitivní přístup k životu i učení, schopnosti posouvat se, spolupracovat... Základní principy, které využijete už na pořád a pomáhají harmonizovat naše vztahy všeobecně.

Dívat se budeme na období 0 - 6 let, zaostříme na batolata.

Být rodičem

Být rodičem může být celkem náročné povolání - zvlášť, když přijde období vzteku (či zuřivosti), svéhlavosti, věčného ne, nekonečných otázek a testování hranic :-). Jak se přes tato období dostat s co největší lehkostí? Jak vytvářet a udržovat hranice pro chování dítěte, aniž by doma bylo dusno, nebo se bojovalo s výbuchy vzteku (našimi nebo dětskými)? Všichni chceme mít s dětmi hezký, kvalitní vztah, který přežije třeba i setkání s pubertou, a proto nám není jedno, pokud se doma opakují situace, v kterých nám není dobře. Proto vznikly (a vlastně stále vznikají, podle potřeb a poptávky rodičů) semináře a kurzy, na nichž nabízím kvalitní informace, osvědčené strategie, podporu a zpětnou vazbu , nikoho nesoudím, nehodnotím, spíš než dávat "univerzální" rady se snažím podporovat každého v nalezení vlastní cesty ke změně. Účelem seminářů není honba za dokonalým rodičovstvím, ale rodičovstvím SPOKOJENĚJŠÍM.

Jak mluvit, abychom si (po)rozuměli

Praktický seminář o tom, jak mluvit a naslouchat, abychom se dobře domluvili (nejen) s těmi nejmenšími. 

Proč a jak budovat partnerský přístup v komunikaci? Proč může jedna dobře myšlená věta (nebo slovo) komunikaci úplně "zabít" a kudy do toho, aby ji naopak otevřela? Jak mluvit, aby nám děti naslouchaly, sdílely se, přebíraly zodpovědnost za své chování, uměly se dohodnout, věřily ve své schopnosti a především se s námi domluvit CHTĚLY?

informace, návody, osvědčené tipy, praktická cvičení pro "aha" zážitky.

My, děti a emoce

Vztek, smutek, lítost - emoce, o nichž si často říkáme, že bez nich by život byl jednodušší. Jak si je ochočit tak, aby námi "necloumaly"? Co se díky nim můžeme učit? Jak pomoci s projevováním a prožíváním emocí dětem? Praktický seminář nabídne osvědčené tipy a strategie.


Sourozenecká rovnováha

Sourozenci. Jako rodiče si nejvíc přejeme, aby se nehádali, neprali, nežárlili, pořád nesoutěžili, aby se jeden pořád nevytahoval a druhý nefňukal... Často jsou každý jiný a taky MY jsme každý jiný. Někdy zůstáváme tou starší sestrou, která "má vždycky pravdu", tím mladším bratrem, co "jde z průšvihu do průšvihu", těmi "parťáky, co spolu ale pořád soutěží", "benjamínky, co jim všechno prošlo" a podobně. 

Role si přinášíme do našich rodin, ale i zaměstnání, přátelství. Jak nám pomáhají nebo škodí a jak budovat mezi našimi dětmi most porozumění, po kterém k sobě najdou cestu?

Rosteme společně

Pět na sebe navazujících setkání, kde se postupně podíváme na všechna důležitá témata jako komunikace, emoce, sourozenci, vytyčování hranic, já jako rodič a nastavení mého "autopilota", budování spokojeného soužití a partnerské atmosféry. odpovídá na otázky jako proč místo trestů a pochval používat přirozené a logické důsledky a ocenění, proč děti vlastně zlobí, jak můžu být spokojený rodič a další. Jednotlivé "semináře" na sebe navazují, kurz umožňuje vybírat a řadit témata tak, jak to konkrétní skupina potřebuje, věnovat se některým méně, jiným více, stálá skupina lidí podporuje atmosféru důvěry a sounáležitosti. Nabízí možnost pojmout (mnohdy velmi náročné) období rodičovství jako prostor k vlastnímu růstu a RŮST SPOLEČNĚ s dětmi.

Kurz i semináře vycházejí z principů respektujícího rodičovství, individuální psychologie, mindfullnes, koučování, růstového myšlení a v neposlední řadě montessori přístupu, který ze své podstaty ve vysoké míře uvedené strategie přirozeně obsahuje a používá .

(Před)školákem s úsměvem

Seminář pro rodiče budoucích (případně čerstvých) prvňáčků o tom, co znamená školní připravenost, jaké pro ni doma vytvořit podmínky a proč je to důležité. Pomůže rodičům v rozhodování, zda je dítě na školu připravené, v jakých oblastech (grafomotorika, příprava čtení, matematické představy) má případně rezervy. Zvyšuje zájem rodičů o vzdělávání dítěte, vtahuje rodiče do společných aktivit s dítětem, buduje podmínky pro bezproblémovou spolupráci při budoucím psaní úkolů a přípravě na školu obecně (jeden z častých problémů, který řeší zejména rodiče dětí, kterým učení nejde "samo").

Ukáže rodičům, jak pracovat s chybou tak, aby byla přínosem a cestou k růstu.

Pro odborníky

... připravuje se...

Vytvořte si webové stránky zdarma!